upr1

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania oraz wykonywania funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacji sanitarnej i gazowej, co pozwala na kompleksową obsługę procesu budowlanego.


upr2

Uprawnienia

  • Kierownik budowy
  • Inspektor nadzoru
  • Projektant w specjalności i instalacyjnej sanitarnej